Parkimise tingimused

Sõiduki parklasse sisenemisel loetakse sõidukijuhi ja parklaoperaatori vahel sõlmituks leping, mille kohaselt kohustub sõidukijuht kasutama parklat käesolevates parkimistingimustes ettenähtud tingimustel.

Parkida ja liigelda tohib ainult vastavalt paigaldatud liikluskorraldusvahenditele (viidad, teemärgistus, liiklusmärgid) ja/või parklaoperaatori juhistele. KEELATUD on peatuda või parkida kohtades, mis on tähistatud vastavate vahenditega. Parklas tohivad parkida ainult registreeritud sõidukid.

Parkimine ja liiklemine toimub parklas sõidukijuhi omal vastutusel.

Kui sõidukijuht pargib sõiduki või liikleb parklas eirates käesolevates parkimistingimustes ettenähtud korda, on parklaoperaatoril õigus määrata sõidukijuhile ja sõidukijuhil on kohustus maksta parkimistingimuste rikkumise eest leppetrahv summas 35 €.

Kui sõiduki parkimisel on rikutud käesolevates parkimistingimustes ettenähtud korda, sõiduk on pargitud liiklust ja/või teisi parkla kasutajaid häirivalt ja/või ohustavalt, võib sõidukijuhi kulul ja vastutusel teisaldada.

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamise jätkamisel nõustute küpsiste ja andmetöötlustingimustega.
Tutvuge lähemalt meie andmetöötlustingimustega.

OK